VOC: het gemeentelijke netwerk voor mobiliteit en infrastructuur

De VOC is een netwerk van gemeenten die samen werken aan beter lokaal mobiliteitsbeleid. Belangrijke thema’s zijn openbaar vervoer, doelgroepenvervoer, fietsbeleid, parkeren en verkeersveiligheid. De VOC biedt een platform voor overleg tussen gemeenten en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en landelijke organisaties. De 30 gemeenten die sturing geven aan de VOC staan voor duurzaamheid en innovatie. Samen vertegenwoordigen zij 3,6 miljoen inwoners.

Gemeenten delen praktijkvoorbeelden met elkaar en adviseren elkaar via het VOC-Netwerk over nieuwe ontwikkelingen. De VOC trekt in de belangenbehartiging op met de VNG en onderhoudt nauwe contacten met de G4, het IPO, landelijke overheidsorganisaties en andere belangenbehartigers actief in het verkeer- en vervoerbeleid. Maak kennis met onze visie, achterban en mensen.