De VOC behartigt de belangen van gemeenten met een centrumfunctie in het openbaar vervoer. De VOC is hun kennis-, contact- en lobbynetwerker en bewaakt de belangen van de steden bij andere overheden, vervoerders en gebruikers. MEER OVER DE VOC

Momenteel werkt de VOC aan de verbreding van haar werkzaamheden tot het brede veld van mobiliteit en infrastructuur als strategische belangenbehartiger van gemeenten. Wij denken daarbij aan het oppakken van thema’s zoals data, elektrisch rijden, fietsbeleid, parkeren en verkeersveiligheid. Als eerste stap ondersteunt de VOC het Intergemeentelijk Verkeersoverleg (IVO), de voormalige ambtelijke adviesgroep van de VNG over mobiliteitszaken.