De VOC behartigt de belangen van gemeenten met een centrumfunctie in het openbaar vervoer. De VOC is hun kennis-, contact- en lobbynetwerker en bewaakt de belangen van de steden bij andere overheden, vervoerders en gebruikers. MEER OVER DE VOC