Welkom bij de VOC, het gemeentelijke netwerk voor mobiliteit en infrastructuur.

In 1998 is onze vereniging begonnen als werkverband van centrumgemeenten met een wettelijke taak voor het stadsvervoer. Inmiddels werken onze 30 aangesloten gemeenten samen aan lokale bereikbaarheid. Naast OV en doelgroepenvervoer pakken wij gaandeweg ook nieuwe onderwerpen zoals de rol van de fiets en de voetganger, parkeren en verkeersveiligheid op. Maar er is ook aandacht voor trends zoals de invloed van klimaatverandering en demografie op onze mobiliteit. In het najaar van 2017 presenteren wij onze nieuwe naam en organisatiestructuur. Maak kennis met onze visie, achterban en mensen.