Praktijkvoorbeelden van OV-beleid en OV-ondersteunende infrastructuurprojecten van gemeenten.

  • Gedragsbeïnvloeding voor meer duurzaam vervoer en reizen buiten de spits  
  • Medegebruik van de busbaan door bijvoorbeeld taxi’s
  • Wegcategorie openbaar vervoer als uitbreiding op de CROW-wegcategorieën Duurzaam Veilig
  • Beleidsvisie op openbaar vervoer van gemeente of samenwerkingsverband
  • Aanleg van hoogwaardig openbaar vervoer vrije busbaan, groen licht en hoge frequentie
  • Bundeling doelgroepenvervoer en integratie met openbaar vervoer
  • P+R combinatie parkeren en openbaar vervoer
  • Gratis openbaar vervoer voor bijvoorbeeld lage inkomens
  • Particuliere initiatieven alternatief aanvullend openbaar vervoer

Klik op het menu mapsmenuicoon  linksboven op de kaart om per onderwerp de praktijkvoorbeelden te bekijken.

Voor meer praktijkvoorbeelden over verkeer en vervoer en andere thema’s, kijk op de speciaal daarvoor opgezette website van de VNG.