De Vereniging Openbaar vervoer Centrumgemeenten (VOC) is in de jaren negentig opgericht als samenwerkingsverband van gemeenten die destijds bevoegd waren voor het openbaar vervoer. De VOC heeft zich ontwikkeld tot belangenvereniging van ongeveer 25 aangesloten gemeenten op OV-gebied.

De VOC zet zich in voor duurzaam, betaalbaar en¬†toegankelijk openbaar vervoer. Openbaar vervoer draagt immers bij aan de duurzame bereikbaarheid van steden. Openbaar vervoer speelt ook een belangrijke rol bij het realiseren van opgaven waar de samenleving voor staat, zoals het vervoeren van inwoners die een voorziening in het sociaal domein gebruiken. Wij brengen ge√Įnteresseerde gemeenten samen, wisselen kennis en onderzoek uit, en zijn als lobbyist actief bij bijvoorbeeld het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de NS, streekvervoerders en Prorail.

Onderwerpen die momenteel onze aandacht hebben:

– Verduurzaming van het openbaar vervoer: emissieloze concessies, nieuwe voertuigtypen

– Toegankelijkheid van het openbaar vervoer en de wisselwerking tussen openbaar vervoer en doelgroepenvervoer

– Sociale veiligheid in het openbaar vervoer, waaronder de toegang tot stations

– De invloed van gemeenten op kwaliteit en voorzieningenniveau