De standpunten van de steden over mobiliteitszaken worden bepaald door de leden van de VOC. Een belangrijke rol is weggelegd voor het VOC Intergemeentelijk Verkeersoverleg en de VOC Contactgroep OV. Deze punten brengen we onder de aandacht van onze gesprekspartners in de landelijke en provinciale politiek, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de belangenpartijen binnen de sector mobiliteit.